BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ tư, 23/01/2019 | 19:39 GMT+7

Chuyển đổi Lò than sang Lò gas LGP

Chuyển đổi Lò than sang Lò gas LGP

Chuyển đổi Lò than sang Lò gas LGP đối với các hộ làm sản xuất gốm giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Tài liệu về công nghệ chuyển đổi, xin download tại đây

 

Ý kiến phản hồi
Bình luận