Thứ sáu, 24/05/2024 | 14:33 GMT+7

Mô hình triển khai TKNL: Dự án chuyển hoá carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

27/03/2022

Dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (LCEE) là một sáng kiến năm 2012 từ quan hệ hợp tác dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Dự án hỗ trợ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP) và được thực hiện trên cơ sở đối tác giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Xây dựng Việt Nam.
Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng thuộc Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối của dự án.
Dự án đã lựa chọn được 04 doanh nghiệp điển hình thuộc 3 ngành sản xuất gạch, gốm và chế biến thực phẩm, bao gồm:
1. Công ty TNHH Minh Đăng
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
2. Công ty TNHH Long Sinh
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
3. Công ty TNHH TM & SX Năm Vàng
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
4. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đức
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững