Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:12 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 12/QĐ- BCĐTKNL Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 19/01/2022  
Xem online
2 001 Văn kiện Dự án Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống và thực hành tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – Dự án IEEP 28/11/2021  
Xem online
3 1881/QĐ-TTG Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 09/11/2021  
4 1532/QĐ-TTg Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 15/09/2021  
Xem online
5 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021 25/08/2021  
Xem online
6 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp 2021 15/08/2021  
7 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021 15/08/2021  
8 35/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021 15/08/2021  
9 001 Văn Kiện dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam 28/03/2021  
Xem online
10 01 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK năm 2022 26/02/2021  
Xem online
11 914/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 22/02/2021  
Xem online
12 8338/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng cho động cơ điện 02/11/2020  
13 8339/BCT-TKNL Công văn v/v khảo sát hiện trạng và xu hướng tiêu thụ máy tính để bàn để xây dựng chương trình dán nhãn năng lượng 02/11/2020  
14 BCT Về việc công bố thông tin của Khung chính sách quản lý Môi trường - Xã hội, Tái định cư và Dân tộc thiểu số của Dự án VSUEE 23/10/2020  
15 2688/QĐ-BCT Quyết định v/v tổ chức cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện" 16/10/2020  
Xem online