Thứ năm, 29/09/2022 | 19:16 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.   Xem online
Mô tả : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Số hiệu văn bản : 17/2022/NĐ-CP Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 31/01/2022 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Phó Thủ Tướng - Lê Văn Thành