Thứ hai, 26/09/2022 | 03:49 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021.   Xem online
Mô tả : Giải thưởng nhằm tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong cả nước
Số hiệu văn bản : 001 Ngày có hiệu lực : 25/08/2021
Ngày ban hành : 25/08/2021 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Hội Nhà Báo Người ký : Phó Chủ tịch Hồ Quang Lợi