Thứ hai, 26/09/2022 | 03:39 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020.  
Mô tả : Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
Số hiệu văn bản : 1881/QĐ-TTG Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 09/11/2021 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành