Thứ năm, 29/02/2024 | 11:26 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.   Xem online
Mô tả : Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa ký Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
Số hiệu văn bản : 12/QĐ- BCĐTKNL Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 19/01/2022 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Phó Thủ Tướng - Lê Văn Thành