Thứ hai, 26/09/2022 | 04:23 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK năm 2022.   Xem online
Mô tả : Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp có ưu thế, kinh nghiệm về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2022 và gửi về Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản : 01 / TB-VPTKNL Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 26/02/2021 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) Người ký : Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững