Thứ hai, 26/09/2022 | 04:07 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.   Xem online
Mô tả : Ngày 15/09/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1532/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Ban Chỉ đạo).
Số hiệu văn bản : 1532/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 15/09/2021
Ngày ban hành : 15/09/2021 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính