Thứ bảy, 20/07/2024 | 06:49 GMT+7

Tiết kiệm năng lượng từ giải pháp “máy bơm trong hộp”

08/11/2013

Công ty QuantumFlo, DeBary, Fla., đã phát huy chuyên môn của mình về máy bơm biến tốc để phát triển giải pháp "máy bơm trong hộp" có thể phát hiện điều kiện dòng thấp một cách chính xác và cho phép người sử dụng có thể tiết kiệm năng lượng một mức đáng kể.

c39d26e43_dnsp_t101320.jpgĐạt được áp lực nước phù hợp là một thách thức đối với các khu vực địa lý mà cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu về nước hoặc cho các doanh nghiệp, nhà hàng… Nhận thức được nhu cầu của dân cư và thị trường về loại máy bơm tăng áp tiết kiệm năng lượng để có được áp lực nước một cách tin cậy, Công ty QuantumFlo, DeBary, Fla., đã phát huy chuyên môn của mình về máy bơm biến tốc để phát triển giải pháp "máy bơm trong hộp" có thể phát hiện điều kiện dòng thấp một cách chính xác và cho phép người sử dụng có thể tiết kiệm năng lượng một mức đáng kể.

"Máy bơm trong hộp" là giải pháp sử dụng thiết bị điều khiển biến tần (VFD) chỉ hoạt động để đạt được các công suất và năng lượng cụ thể cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngay lúc đó.

Khi tốc độ của máy bơm giảm, năng lượng cũng giảm một lượng bằng lũy thừa ba của tốc độ đã giảm. Mỗi khi tốc độ giảm thấp hơn tốc độ tối đa năng lượng sẽ giảm một lượng bằng tám lần tốc độ đã giảm. Ngoài ra, máy tăng áp biến tốc cũng đỡ ồn hơn và giữ được áp lực ổn định trên cả máy bơm và nơi đặt máy.

Giám đốc Công ty QuantumFlo, ông David Carrier cho biết: Việc sử dụng các thiết bị biến tốc đem đến cách sử dụng năng lượng có hiệu quả nhất, đặc biệt là trong vận chuyển và tạo ra áp lực nước. Có rất ít các thiết bị trong một sản phẩm mang tính thương mại có thể hoạt động gần như liên tục. Trong tám mươi phần trăm thời gian hoạt động, một hệ thống máy tăng áp nước điển hình sử dụng được 20% công suất hoặc ít hơn. Nếu nó  hoạt động 80% thời gian ở tốc độ tối đa, đạt được 20% mức tải , đó là một sự lãng phí lớn. Ngược lại, nếu nó hoạt động 80% thời gian với 20% mức tải thì năng lượng của nó được giảm một lượng bằng lũy thừa ba của tốc độ đã giảm, đây là một con số lớn. Kết quả là, khi xem xét việc giảm năng lượng trong toàn bộ thời gian, ngay cả trên một đơn vị rất nhỏ đó cũng là lượng giảm quan trọng.

Robert Mann, kỹ sư ứng dụng của Công ty QuantumFlo cho biết mục tiêu phát triển máy tăng áp là cung cấp một giải pháp chứa đựng đầy đủ, lắp ráp hoàn chỉnh bằng cách đặt một động cơ, máy bơm, bể chứa nước, và một  thiết bị điều khiển biến tần (VFD) với nhau.

Theo www.controleng.com