Thứ năm, 13/06/2024 | 17:47 GMT+7

Công ty Điện lực Trà Vinh: chuẩn bị cung cấp điện mùa khô năm 2016

27/01/2016

Năm 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo tình hình khô hạn, thiếu nước vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất điện.

Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Trà Vinh đã chủ động xây dựng phương án cung cấp điện, triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô năm 2016.

Công nhân Điện lực Cầu Ngang kiểm tra hệ thống điện tại trạm biến áp

Theo ước tính của Công ty Điện lực Trà Vinh nhu cầu sử dụng điện trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và các tháng mùa khô năm 2016 tăng khoảng 14% so với năm trước, dự báo công suất điện cực đại có thể đạt đến 128,8MW, dự báo công tác cung cấp điện sẽ gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục trong mùa khô năm 2016, Công ty đã triển khai xây dựng kế hoạch cung cấp điện từng tháng năm 2016 và phương án ứng phó mất cân đối cung cầu hệ thống điện, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện, Công ty cũng đã đăng ký làm việc với Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại thành phần và duy trì hoạt động Ban điều hành cung cấp điện địa phương, phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng để ưu tiên cấp điện; xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy cho toàn bộ phụ tải trên địa bàn tỉnh, với số vốn khoảng 35,7 tỉ đồng, Tiếp tục triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng khối lượng đầu tư thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Trà Vinh (DPL3) với số vốn 104,597 tỷ đồng. Phối hợp Ban QLDA Điện lực miền Nam đẩy nhanh tiến độ thi công đóng điện đưa vào vận hành dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh giai đoạn 3 trong quí 1/2016 và công trình trạm biến áp 110kV Long Đức và đường dây đấu nối đóng điện vận hành trong quí 2/2016; phối hợp Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, Công ty truyền tải điện 4 thi công lắp đặt đưa vào vận hành MBA T2-125MVA trạm 220/110kV Trà Vinh 2 trong quý 2/2016.

Với những giải pháp cụ thể, Công ty Điện lực Trà Vinh quyết tâm đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn trong mùa khô, nhất là dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Theo Công ty Điện lực Trà Vinh