Thứ tư, 21/02/2024 | 21:31 GMT+7

Công ty Điện lực Điện Biên: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng 6,7%

05/05/2013

Trong khó khăn chung của ngành Điện lực Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng núi, nhưng Công ty Điện lực Điện Biên đã vượt lên, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Trong khó khăn chung của ngành Điện lực Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng núi, nhưng Công ty Điện lực Điện Biên đã vượt lên, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Kinh doanh điện thương phẩm năm 2012 đạt 112,7 triệu kWh, tăng 11,35% so năm 2011; tỷ lệ tổn thất 6,98%, giảm 0,12% so kế hoạch (7,1%).

0b90a9e33_thay_dinh_ky_cong_to.jpg
Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra và thay thế định kỳ công tơ

Ông Lê Văn Hay, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết, tính đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Công ty đã đưa điện lưới quốc gia đến 9/9 huyện, thị xã, thành phố, với 102/112 xã, phường có điện, đạt 91,07%. Trong đó, 88/98 số xã có điện lưới quốc gia, đạt 89,8%. Đặc biệt trong năm qua, Công ty đã hoàn thành đóng điện vượt kế hoạch được giao, phục vụ gần 1.500 hộ dân (kế hoạch là 1.000 hộ) ở các xã vùng sâu, vùng xa theo cơ chế đặc thù của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng bằng nhiều giải pháp cụ thể: Hằng quý, Công ty đã thực hiện và tính toán giao chỉ tiêu tổn thất cho từng đơn vị, cùng các đơn vị kiểm tra, tìm ra các nguyên nhân và đề xuất các biện pháp xử lý làm giảm tổn thất điện năng trên lưới điện do công ty quản lý, vận hành.

Phối hợp với đơn vị tư vấn tính toán xác định vị trí đặt tụ bù hạ thế trên lưới điện do công ty quản lý và đưa hệ thống tụ bù vào vận hành. Phối hợp với Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) điều chỉnh điện áp, vận hành tối ưu tại thanh cái các trạm 110kv Điện Biên và trạm 110kv Tuần Giáo.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị lập phương án xử lý các TBA vận hành quá tải và non tải, cân pha cân tải trong giờ cao điểm, thường xuyên phối hợp với tiểu ban chống tổn thất điện năng của Điện lực và các phòng ban chức năng tổ chức triển khai chương trình giảm tổn thất điện năng, theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tổn thất của các Điện lực, tính toán tổn thất điện năng bằng chương trình PSS/ADEPT.

Qua giám sát mua bán điện, đã phát hiện hơn 1.000 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó 10 vụ trộm điện can thiệp công tơ đo đếm 1 pha, 122 vụ dùng sai mục đích, còn lại là hư hỏng, sai lệch đo đếm, với tổng số tiền bồi thường và truy thu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cùng với công tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, Công ty đã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, vận hành theo đúng quy trình, quy phạm nên hệ thống điện trên địa bàn tỉnh được vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố lớn hoặc tai nạn về người và thiết bị.

Trong những ngày này, Công ty Điện lực Điện Biên đang đẩy nhanh tiến độ đưa điện lưới quốc gia đến các xã vùng sâu, vùng xa " Dự án mở rộng và cải tạo lưới điện các xã vùng sâu vùng xa tỉnh Điện Biên " hoàn thành trước mùa mưa năm 2013. Đáp ứng tiến độ của dự án, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh Quốc phòng nơi vùng cao biên giới của Tổ Quốc.

Nói về mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý vận hành trong năm 2013, ông Lê Văn Hay khẳng định: Công ty Điện lực Điện Biên phấn đấu điện thương phẩm đạt 125 triệu kWh, đưa tổn thất điện năng xuống mức 6,7%. Về xây dựng cơ bản, hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch vốn Tổng công ty giao; tập trung hoàn thành dứt điểm việc quyết toán các công trình còn tồn tại từ những năm trước và các công trình mới hoàn thành trong năm 2013.

Tiếp tục triển khai các dự án đưa điện về nông thôn, về các xã, huyện mới chia tách, cải tạo, nâng cấp lưới điện TP Điện Biên Phủ... Quan tâm nhiều nữa các hoạt động giám sát điện năng, kỹ thuật an toàn và điều độ. Nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, nhân viên; đổi mới quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tăng tốc độ quay vòng vốn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giảm chi phí sản xuất.

 Theo NangluongVietnam.vn