Thứ hai, 26/02/2024 | 01:43 GMT+7

Triển khai các chương trình về chuyển đổi năng lượng, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

03/11/2022

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thành phố trực thuộc triển khai các chương trình về chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 1242/UBND-KT về việc triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).
Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Công Thương triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp; giảm tiêu thụ các chất làm lạnh (HFCs) trong công nghiệp. Triển khai các biện pháp về chuyển đổi năng lượng, phát triển các dạng năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến các đối tượng sử dụng điện thực hiện sử dụng tiết kiệm điện.
Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai các chương trình về chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực việc sử dụng điện tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học, khí thiên nhiên.
Nhân viên điện lực tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho người dân
Sở Xây dựng triển khai các biện pháp về cải tiến, phát triển và áp dụng công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng. Nghiên cứu, phát triển và áp dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, vật liệu xanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở.
Sở Giao thông vận tải được giao triển khai các biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải; phát triển phương tiện công cộng; chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu truyền thống sang nhiên liệu sinh học, khí thiên nhiên và năng lượng điện.
Liên Mai