Thứ bảy, 20/07/2024 | 04:17 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia vế sử dụng năng lượng TK&HQ năm 2010

31/03/2009

Ngày 30 tháng 3 năm 2009, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương đã ra công văn số 2665/BCĐ – TKNL về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia vế sử dụng năng lượng TK&HQ năm 2010, công văn đã được gửi đến các Bộ, ban, ngành, các đơn vị liên quan.

Xem chi tiết nội dung công văn số 2665/BCĐ – TKNL.


Văn phòng TKNL - Bộ Công Thương