Thứ sáu, 19/07/2024 | 23:04 GMT+7

PV Gas tăng cường tiết kiệm điện

24/02/2011

Theo dự báo, năm 2011, nhu cầu điện trong mùa khô dự kiến tăng 18,3%. Sản lượng điện truyền tải đạt 93,7 tỷ kWh, tăng 14% so với năm 2010. Mùa khô 2011, hầu hết các hồ thủy điện bị thiếu nước nghiêm trọng, cộng với việc chậm tiến độ của nhiều dự án nhiệt điện khiến tình hình cung ứng điện vô cùng khó khăn.

Ngày 26-1-2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 171/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị nêu rõ: Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 1-1 đến ngày 30-6 hàng năm).


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện ngay một số giải pháp sau:  Đối với các cơ quan, công sở: Xây dựng và thực hiện tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị. 


images368356_1.jpg


Đối với việc chiếu sáng công cộng: Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn hiện hành, bảo đảm nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001; áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm; Đối với việc dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ: Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm của hệ thống điện. Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện...; Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phát điện, truyền tải và phân phối điện... Bộ Công thương có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy điện độc lập, các nhà máy điện đầu tư theo hình thức BOT có giải pháp vận hành tối ưu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay.


Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện...


Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị thành viên của Tập đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty con/ công ty liên doanh, công ty liên kết thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô.


Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tập đoàn về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc và đại diện của PV Gas tại các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 1-1 đến 30-6 hàng năm) với các giải pháp cụ thể theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 171/CT- TTg ngày 26-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ.


Các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc và đại diện của PV Gas tại các doanh nghiệp có trách nhiệm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn thể CBCNV trong các đơn vị để có ý thức tự giác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị; Phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 171/CT-TTg và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể CBCNV trong các đơn vị; Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị; lập báo hàng quý, hàng năm về việc sử dụng tiết kiệm điện của đơn vị (Văn phòng TCT xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho khối điều hành TCT); Tổ chức bố trí nguồn nhân lực phù hợp để thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


Tổng Giám đốc Tổng Công ty yêu cầu các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc và đại diện của PV Gas tại các doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và có báo cáo gửi về Tổng Công ty trước ngày 25-2-2011 về kế hoạch thực hiện, những nội dung đã thực hiện, và các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.


Theo báo SGGP