Thứ hai, 22/07/2024 | 03:14 GMT+7

An Giang tăng cường tiết kiệm điện

01/12/2023

UBND tỉnh An Giang ban hành công văn số 1596/UBND-KTN ngày 21/11/2023 về việc thực hiện Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% trên tổng điện năng tiêu thụ trong năm; phối hợp Công ty Điện lực An Giang theo dõi tình hình tiêu thụ điện hàng tháng để điều hành công tác tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng.
Triển khai các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ. (Ảnh: Tuyên giáo An Giang)
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo hằng năm tiết kiệm tối thiểu 5,0% trên tổng điện năng tiêu thụ trong năm; chủ động xây dựng kế hoạch và dự trù nguồn vốn đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái các trụ sở cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức đoàn thể và xã hội.
Phấn đấu đến năm 2030 có 50% số đơn vị được lắp đặt tự sản xuất, tự tiêu thụ không bán điện vào hệ thống điện quốc gia; các tổ chức, đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, trong đó UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt đến hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ và sản xuất, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng không quá 6%, góp phần đảm bảo cung cấp điện trên phạm vi toàn tỉnh; tuyên truyền, vận động khách hàng ký cam kết thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR), tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu nguồn từ hệ thống điện quốc gia, thường xuyên thực hiện tiết kiệm điện.Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp xây dựng phương án huy động dự phòng và vận động tham gia phát điện dự phòng trường hợp xảy ra thiếu điện; tập trung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các tòa nhà văn phòng, khu chung cư, doanh nghiệp, trụ sở hành chính, các trường học, nhất là trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi phát động về tiết kiệm điện.
UBND tỉnh yêu cầu các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt; khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.
Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, cần xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng, chung cư); xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của cơ sở cho khách hàng. Xây dựng kế hoạch, kịch bản phối hợp với ngành điện trong cắt giảm phụ tải.
Đối với doanh nghiệp sản xuất, khuyến khích triển khai chương trình các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, rà soát, đảm bảo việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các văn bản có liên quan; tăng cường thúc đẩy các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, thúc đẩy cải tiến công nghệ trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng.
UBND tỉnh giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì phối hợp các ngành liên quan theo dõi đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản này; hằng năm, tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Khánh An