Thứ sáu, 08/12/2023 | 13:24 GMT+7

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ dự án điện năng lượng mặt trời

11/03/2015

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời của tỉnh để bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời của tỉnh (QBSC) để bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án QBSC có tổng mức đầu tư 13,783 triệu USD (trong đó, vốn vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế EDCF và Ngân hàng Keximbank (Hàn Quốc) là 12 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 1,783 triệu USD). Mục tiêu của dự án là cung cấp và xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các thôn, bản và đơn vị dịch vụ công chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, dự án  gồm 7 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu (gói thầu số 2 - dịch vụ tư vấn và gói thầu số 7 - xây lắp và thiết bị, sử dụng nguồn vốn vay EDCF) lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Các gói thầu còn lại sử dụng nguồn vốn đối ứng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Hiện nhà thầu liên danh Tập đoàn Dohwa - Tập đoàn Kunhwa - Tập đoàn Kyunghwa (Hàn Quốc) đã khảo sát thiết kế, lập dự toán và hỗ trợ đấu thầu, bắt đầu triển khai giai đoạn giám sát xây dựng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân đang bị chậm so với kế hoạch trong Hiệp định vay vốn, do việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 7 bị chậm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát lại nội dung các hạng mục đã và đang thực hiện để có phương án, kế hoạch cụ thể trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới; tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt trong công tác giải phóng mặt bằng...

Ông Quang cũng đặc biệt yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian thực hiện dự án, nhất là các nội dung tại gói thầu số 7...

Theo Báo Đấu thầu