Thứ tư, 07/12/2022 | 10:57 GMT+7

Bản tin Tiết kiệm năng lượng số 2 (16) – Tháng 3/2011

03/01/2012

Nhân sự kiện trao giải thưởng truyền thông về tiết kiệm năng lượng năm 2010, bản tin dành nhiều bài viết về vai trò của công tác trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

Xem Online

Nhân sự kiện trao giải thưởng truyền thông về tiết kiệm năng lượng năm 2010, bản tin dành nhiều bài viết về vai trò của công tác trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.


 Các bài viết bao gồm: Các nhà báo đã góp phần tăng sức mạnh của Truyền thông, Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ phối hợp với Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng đẩy mạnh công tác truyền thông.


Sự cần thiết của việc tập huấn kiến thức về tiết kiệm năng lượng cho các phương tiện truyền thông, Phát huy sức mạnh truyền thông đa phương tiện. Truyền thông thực sự là cầu nối quan trọng,  ECC-HCMC: Hành trình đưa giáo dục TKNL vào trường tiểu học.

Mục Doanh nghiệp với chương trình TKNL là kinh nghiệm tiết kiệm điện tại  Nhà máy Cán thép Lưu Xá, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Dầu khí, Công ty TNHH Hồng Dương.

Bài viết đáng chú ý mục Năng lượng mới : Khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

3 giải thưởng HQNL 2022