BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Chủ nhật, 16/06/2019 | 14:32 GMT+7

Úc cần 6 GW điện từ năng lượng tái tạo để hoàn thành mục tiêu năm 2020

Để đạt được mục tiêu lớn về năng lượng tái tạo, Úc cần sản xuất ra 33.000 GWh điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2020

Các nhà lãnh đạo ngành năng lượng sạch của Úc đưa ra kết luận rằng đất nước này cần thêm 6 GW công suất điện từ năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu năm 2020. 

Báo cáo hàng năm của các nhà lãnh đạo ngành năng lượng sạch của Úc cho biết tiến độ mà Úc đang đặt ra để thực hiện mục tiêu về năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện của đất nước và Úc cũng hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu lớn về năng lượng tái tạo vào năm 2020. 

Để đạt được mục tiêu lớn về năng lượng tái tạo, Úc cần sản xuất ra 33.000 GWh điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2020, điều này đồng nghĩa với việc Úc cần phải có thêm 6 GW điện từ năng lượng tái tạo. Trong khí đó, mục tiêu nhỏ về năng lượng tái tạo hướng đến việc khuyến khích các hệ thống năng lượng tái tạo quy mô nhỏ cung cấp nhiều điên năng hơn không được Úc đặt ra chỉ tiêu cụ thể. 

Bản báo cáo này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành năng lượng tái tạo Úc trong năm 2015. Trong suốt năm 2015, các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn đã cung cấp cho Úc 15,2 triệu MWh điện, đủ để đáp ứng nhu cầu điện năng của khoảng 2,4 triệu hộ gia đình trong một năm. Trong khi đó, 8,9 triệu MWh điện là kết quả mà các nguồn năng lượng tái tạo quy mô nhỏ mang lại, đủ để cung cấp cho khoảng 1,4 triệu hộ gia đình. 

Năm 2015 là năm mà hệ thống năng lượng tái tạo quy mô nhỏ phát triển mạnh mẽ, với 188.902 hệ thống mới được lắp đặt, tăng 12% so với năm 2014 và tăng gấp hai lần về công suất so với năm 2011. Trong số 188.902 hệ thống mới được lắp đặt có 137.468 hệ thống pin mặt trời, 42.525 thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, 8.898 máy bơm nhiệt sử dụng nguồn nhiệt từ không khí và 11 tuabin gió quy mô nhỏ. 

Ngọc Diệp (Theo Cleantechnica.com)

 

Ý kiến phản hồi
Bình luận