Thứ hai, 27/05/2024 | 16:08 GMT+7

Tiết kiệm điện trong hộ gia đình: Vì mục tiêu quốc gia

09/10/2023

Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam xác định tiết kiệm năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững.