Thứ sáu, 19/07/2024 | 21:56 GMT+7

Trung Quốc kêu gọi tiết kiệm điện

14/06/2023

Tại Trung Quốc nhiều thành phố phía Nam kêu gọi người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện.