Thứ năm, 29/02/2024 | 13:02 GMT+7

Pin năng lượng mặt trời: Cơ hội sử dụng điện năng miễn phí

02/06/2015

Pin năng lượng mặt trời đã mở ra cơ hội sử dụng điện năng miễn phí, khả năng cung cấp rộng khắp, tới cả những vùng chưa có điện lưới quốc gia.