Thứ ba, 21/03/2023 | 14:02 GMT+7

[Infographic] Tiết kiệm điện mọi lúc mọi nơi

29/07/2021

Cả nước cùng phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm theo chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Hà - Giang
giờ trái đất 2023