Thứ tư, 17/04/2024 | 12:04 GMT+7

[Infographic] Tiết kiệm điện mọi lúc mọi nơi

29/07/2021

Cả nước cùng phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm theo chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Hà - Giang