[In trang]
[Infographic] Tiết kiệm điện mọi lúc mọi nơi
Thứ năm, 29/07/2021 - 09:20
Cả nước cùng phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm theo chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.
Hà - Giang