Thứ năm, 30/05/2024 | 17:44 GMT+7

Tự cung cấp điện nhờ tận dụng năng lượng nhiệt thải

16/11/2012

Một trong những mô hình phát điện tận dụng nhiệt thải đầu tiên tại Việt Nam, thuộc Nhà máy xi măng Hòn Chông (H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), đã được đưa vào hoạt động.

53f049ad8_holcimnm_hon_chong.jpgMột trong những mô hình phát điện tận dụng nhiệt thải đầu tiên tại Việt Nam, thuộc Nhà máy xi măng Hòn Chông (H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), đã được đưa vào hoạt động.
 
Dự án do Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam đầu tư gần 18 triệu USD, có công suất 6,3 MW, sẽ đáp ứng 25% nhu cầu điện năng cho toàn bộ nhà máy Hòn Chông, tương đương với nhu cầu điện cho 18.300 hộ gia đình trong một năm.

Về mặt môi trường, hoạt động của trạm phát điện giúp giảm phát thải khoảng 25.300 tấn CO2/năm, giúp Holcim toàn cầu đạt mục tiêu giảm 25% khí thải CO2 từ nay đến hết năm 2015 mà tập đoàn tình nguyện cam kết.

Tính đến hết 2010, Holcim toàn cầu đã đạt được 23% lượng cắt giảm CO2.
 
Theo Thanh niên