Thứ sáu, 21/06/2024 | 01:54 GMT+7

Điện lực Bắc Giang hoàn thành tốt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng

18/03/2022

Công ty Điện lực Bắc Giang đã chú trọng nhiều đến công tác phát triển lưới điện, giảm thiểu tỷ lệ điện năng tổn thất trong khâu kỹ thuật cũng như trong kinh doanh.

Công ty Điện lực (PC) Bắc Giang xác định nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một nhiệm vụ rất quan trọng. Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm TTĐN, đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ cung cấp điện đang được PC Bắc Giang tập trung cao về nguồn lực trong các năm qua.
Năm 2021 Công ty Điện lực Bắc Giang đã thực hiện tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Kết quả thực hiện giảm TTĐN xuống còn 4,27%/kế hoạch giao năm 2021 là 4,58%, giảm 0,31% so với kế hoạch giao.
Nhân viên điện lực phúc tra chỉ số khách hàng chuyên dùng. (Ảnh minh họa. Nguồn: PC Bắc Giang)
Năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho PC Bắc Giang chỉ tiêu tổn thất điện năng là 3,98%. Theo đó, PC Bắc Giang đã bắt đầu triển khai quyết liệt các giải pháp giảm TTĐN ngay từ đầu năm. Về lắp đặt tụ bù, PC Bắc Giang đã lập phương án đầu tư lắp đặt tụ bù trung áp với dung lượng 4.800kVAr và lắp đặt tụ bù hạ áp với dung lượng 12.000kVAr.
Ngoài ra Công ty đang triển khai 02 dự án lắp đặt tụ bù trung áp tại thanh cái TBA 110kV Lục Ngạn (02 bộ đấu nối thanh cái 35kV tổng dung lượng 10.000kVAr) và và tại TBA 110kV Lạng Giang (02 bộ đấu nối thanh cái 22kV tổng dung lượng 15.000kVAr).
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, vận hành, kinh doanh, nhằm thực hiện được mục tiêu trên. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo vận hành an toàn, giảm sự cố và giảm tổn thất điện năng. Thực hiện công tác quản lý vận hành hiệu quả tụ bù trên lưới điện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện tại các khu vực có biến động lớn về tổn thất điện năng. 
Mai Anh