Thứ bảy, 13/07/2024 | 14:34 GMT+7

Hậu Giang tiết kiệm trên 19,5 triệu kWh điện trong năm 2020

29/03/2021

Kết thúc năm 2020, toàn tỉnh Hậu Giang đã tiết kiệm được 19.518.721 kWh, đạt 115% so với kế hoạch được giao, chiếm 2,2% sản lượng điện thương phẩm.

Năm 2020, tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua tiết kiệm điện, tạo được hiệu ứng xã hội cao và được người dân tích cực tham gia. 

Theo Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang), trong thời gian qua, Công ty đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện về an toàn, tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất; khuyến khích hộ gia đình sử dụng các thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt điện thiết bị khi không sử dụng.

Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thương mại tuân thủ các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Tại các cơ quan công sở, cán bộ nhân viên đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng hàng năm...

PC Hậu Giang thường xuyên tuyên truyền nhiều biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng. 

Kết thúc năm 2020, toàn tỉnh Hậu Giang đã tiết kiệm được 19.518.721 kWh, đạt 115% so với kế hoạch được giao, chiếm 2,2% sản lượng điện thương phẩm.

Trong số đó phải kể đến những đơn vị đã nỗ lực và vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện so với kế hoạch phân bổ năm 2020.

Năm 2021, dự báo nhu cầu của các công ty tiếp tục tăng. Do đó, sản lượng điện thương phẩm dự kiến sẽ tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Chính vì vậy, PC Hậu Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền liên tục, rộng rãi về các giải pháp, sản phẩm, mô hình tiết kiệm điện đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hương Linh