Thứ bảy, 15/06/2024 | 11:15 GMT+7

Đấu thầu điện mặt trời, năng lượng sạch vô tận giá rẻ hơn

03/02/2020

Bộ Công Thương muốn thực hiện đấu thầu các dự án điện mặt trời ở những khu vực có khả năng hấp thụ lượng điện được sản xuất ra.

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển Điện mặt trời tại Việt Nam (Thông báo số 402 của Văn phòng Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019), ngày 03/12/2019 Bộ Công Thương  đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan gồm đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Cục điều tiết điện lực; Văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển Điện Lực; Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Tại văn bản Kết luận cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẩn trương hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời theo các ý kiến góp ý và gửi Bộ Tài chính, Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp ý trước ngày 10/12/2019.

Đồng thời, rà soát kiểm tra lập danh sách các dự án điện mặt trời đã có hợp đồng mua bán điện (PPA) đã có thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định và hợp đồng xây dựng với nhà thầu trước ngày 22/11/2019. Khẩn trương xây dựng cơ chế đấu thầu, hồ sơ mời thầu mẫu để đấu thầu dự án điện mặt trời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo văn bản gửi các địa phương và EVN tạm dừng việc đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FIT cho đến khi có hướng dẫn mới.

Ngoài ra, Bộ Công Thương giao EVN rà soát, đánh giá, báo cáo Bộ Công Thương trong tháng 01 năm 2020 về các khu vực/các trạm biến áp từ 110 kV trở lên có khả năng phát triển và giải tỏa công suất các dự án điện mặt trời trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2021 (có tính đến đến đến tiến độ đưa vào vận hành các dự án đường dây và trạm biến áp đến hết năm 2021) để phục vụ cho công tác đấu thầu các dự án điện mặt trời.

Theo Vietnamnet