Thứ năm, 29/02/2024 | 13:29 GMT+7

Gia hạn Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TP HCM”

15/09/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Ảnh minh họa

Theo điều chỉnh, Dự án “Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh” được gia hạn thời gian thực hiện thêm 1,5 năm đến đến ngày 31/12/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với ADB để điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án theo quy định.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, phê duyệt điều chỉnh Văn kiện Dự án, khẩn trương thực hiện Dự án, không để chậm kéo dài gây tốn kém nguồn lực, bảo đảm Dự án được hoàn thành trong thời gian được gia hạn theo đúng quy định hiện hành.

Theo baochinhphu.vn