Thứ sáu, 08/12/2023 | 02:11 GMT+7

Đạo luật Hiệu quả năng lượng mới của EU sẽ sớm được thông qua

29/03/2016

Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Hội đồng bộ trưởng các nước thành viên EU đã chính thức chấp nhận bản dự thảo Đạo luật Hiệu quả năng lượng mới.

Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Hội đồng bộ trưởng các nước thành viên EU đã chính thức chấp nhận bản dự thảo Đạo luật Hiệu quả năng lượng mới.

Theo đó, Đạo luật này sẽ thay thế đạo luật hiệu quả năng lượng hiện hành và góp phần thực hiện một cách đầy đủ, chính xác Chỉ thị Hiệu quả năng lượng 2012/27/EU. Nó cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực trong việc giảm thiểu mức thất thoát năng lượng trong quá trình phân phối, truyền tải điện, nhiệt và khí đốt, vốn đang trở nên gay gắt tại 28 quốc gia thành viên.

Cụ thể, hệ thống hỗ trợ chứng nhận hiệu quả năng lượng hiện tại sẽ được điều chỉnh. Chứng nhận sẽ chỉ được cấp cho các dự án đăng ký mới dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Văn phòng Điều tiết năng lượng, thay vì bao gồm cả các dự án đã được triển khai từ nhiều năm trước như hiện nay.

Bên cạnh đó, đạo luật cũng quy định nghĩa vụ thực hiện kiểm toán năng lượng đối với toàn bộ các doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn được ghi trong Đạo luật Tự do trong hoạt động kinh doanh. Những doanh nghiệp đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này, như sở hữu một hệ thống quản lí năng lượng chuyên biệt với các thông số phù hợp, sẽ không phải tiến hành kiểm toán năng lượng. Mặt khác, hoạt động kiểm toán cần phải được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ khi đạo luật mới được đưa vào thực thi và sau đó sẽ tiếp tục diễn ra với chu kỳ 4 năm một lần. Các doanh nghiệp trốn tránh việc kiểm toán hoặc không thực hiện đúng hạn sẽ phải chịu một khoản phạt lên đến 5% tổng doanh thu của năm trước đó, một biện pháp được đánh giá là khá mạnh tay để tạo áp lực buộc doanh nghiệp chú ý hơn đến công tác hiệu quả năng lượng.

Duy Nguyễn (Theo CMS Law)