Thứ bảy, 15/06/2024 | 23:22 GMT+7

Đức triển khai dự án tiết kiệm năng lượng cho khách sạn

25/04/2015

Cơ quan năng lượng của Đức đã công bố một dự án mới có tên gọi: “Đăng ký Tiêt kiệm năng lượng: dự án thử nghiệm dành cho việc tối ưu hóa năng lượng trong Khách sạn và Nhà trọ”.

Cơ quan năng lượng của Đức vừa công bố một dự án mới có tên gọi: “Dự án thử nghiệm dành cho việc tối ưu hóa năng lượng trong Khách sạn và nhà nghỉ”. Mục đích của dự án để giảm việc tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà khách sạn và tăng tiện nghi cho khách hàng.

Dự án thử nghiệm này được tài trợ bởi Bộ Kinh tế và năng lượng Liên bang.

Một chuyên gia đã đánh giá các ứng dụng và chọn 11 nhà nghỉ và 29 khách sạn trên khắp nước Đức để tham gia vào dự án. Các đơn vị này sẽ được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp đặc biệt dành cho tư vấn về năng lượng và việc lắp đặt các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Các phương pháp nâng cấp đã triển khai như là một phần của dự án để đảm bảo sự thành công và khả năng chuyển đổi của việc nâng cấp này.

Dự án dự kiến triển khai trong ba năm, từ năm 2014 đến năm 2017. Đầu tiên là một chuyên gia tiết kiệm năng lượng có kinh nghiệm và đủ điều kiện sẽ phát triển một lộ trình nâng cấp. Sau đó, chủ sở hữu sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp theo khuyến nghị để đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng cuối cùng là 30% hoặc 50%, tùy thuộc vào tình trạng năng lượng của tòa nhà trước khi nâng cấp.

Các biện pháp tiết kiệm năng lượng được áp dụng gồm việc thay đổi công nghệ, cải tạo vỏ bọc tòa nhà và cải thiện thái độ của người sử dụng. 

Hương Trương (Theo Buildup)