Thứ bảy, 22/06/2024 | 20:52 GMT+7

Ba Lan đưa ra chính sách hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

23/04/2015

Chính phủ Ba Lan đã thực hiện nhiều chính sách đẩy mạnh hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, nhằm giúp các cơ sở công nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái.

Trong những năm vừa qua, chính phủ Ba Lan đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, nhằm giúp các cơ sở công nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái.

Năm 2011, Chương trình hành động hiệu quả năng lượng thứ hai được đưa ra với mục tiêu tiết kiệm 2,9 TWh tiêu thụ điện năng trong các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp vừa và mỏ vào năm 2016.

Quỹ Quốc gia NFOSiGW của Ba Lan cũng đã đề ra 2 giải pháp chính nhằm hiện thực hoá mục tiêu nêu trên: tài trợ cho các cuộc kiểm toán năng lượng tại các công ty có mức tiêu thụ điện hàng năm trên 50 GWh và đồng tài trợ các khoản đầu tư vào các dự án hiệu quả năng lượng.

Tính đến hết năm 2014, kinh phí tài trợ cho hoạt động kiểm toán năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng đã lên đến 13 triệu đôla. Mặt khác, kinh phí đầu tư cho hệ thống quản lý năng lượng và hiện đại hóa các quy trình công nghiệp ước tính sẽ đạt mốc 280 triệu đôla vào cuối năm 2015.

Hai biện pháp hiệu quả năng lượng khác trong lĩnh vực công nghiệp cũng đang được tiến hành, cụ thể là Chương trình động cơ tiết kiệm năng lượng Ba Lan và chuỗi hoạt động tại Trung tâm công nghệ bảo tồn năng lượng.

Chương trình động cơ tiết kiệm năng lượng tập trung nghiên cứu, chế tạo các loại động cơ tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp chế tạo, khu vực sưởi ấm và đun nóng nước, cung cấp nước và khai khoáng.

Chuỗi hoạt động tại Trung tâm công nghệ bảo tồn năng lượng nằm trong dự án hợp tác với chính phủ Nhật Bản nhằm thức đẩy công nghệ bảo tồn năng lượng trong khu vực công nghiệp của Ba Lan.

Anh Tuấn (Theo ABB)