Thứ bảy, 02/03/2024 | 10:04 GMT+7

Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh

28/12/2014

Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Việt Nam cần hướng đến nền kinh tế xanh sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ các-bon thấp.

Chiến lược tăng trưởng xanh chính là giải pháp tối ưu nhằm làm giảm thiểu tác hại đến môi trường, làm chậm quá trình nóng lên của trái đất. Tăng trưởng xanh hiện đang là một trọng tâm trong chính sách phát triển quốc gia ở Việt Nam để đối phó với biến đổi khí hậu, hướng đến nền kinh tế các-bon thấp trong tương lai.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Hàng năm, Việt Nam phải hứng chịu hàng chục thiên tai: bão, lũ, hạn hán, triều cường… Chính vì thế, thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì cần hướng đến nền kinh tế xanh sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ các-bon thấp.

85daf209b_13612biendoikhihau.jpg

Việt Nam ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Để thực hiện được chiến lược trên, theo ông Nguyễn Hữu Lam Sơn (Văn phòng Chính phủ), Việt Nam cần làm một số việc sau:Thứ nhất, thực thi từng bước các quy định trong Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH và Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn. Cần có chính sách "Xanh hóa" các hoạt động có thể được ở các doanh nghiệp, công sở.

Thứ hai, xây dựng cơ chế mang tính nguyên tắc, buộc phải đánh giá tác động môi trường đối với bất kỳ hoạt động nào cỏ khả năng ảnh hưởng lớn tới môi trường thiên nhiên, trước khi chúng được thông qua.

Thứ ba, quản lý chặt chẽ công nghệ, hàng hóa xuất-nhập khẩu có liên quan đến phát thải khí nhà kính. Kết hợp thuế bảo vệ môi trường vào hệ thống thuế nhập khẩu.

Thứ tư, ban hành các chính sách hỗ trợ nhất định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng thu được lợi ích kinh tế từ việc đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường. 

Thứ năm, cần phải tạo những áp lực cần thiết từ cộng đồng xã hội, hiệp hội ngành nghề, tổ chức, buộc các nhà kinh doanh chỉ cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng. 

Thứ sáu, về phía các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh phải phù hợp với các quy định tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đầu tư đổi mới công nghệ đồng bộ và hiện đại để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Thứ bảy, xây dựng một chính sách tiêu dùng họp lý, khoa học. Một chính sách tiêu dùng hợp lý, được chấp nhận sẽ góp phần sử dụng có khoa học các tài nguyên thiên nhiên. Tiêu dùng có văn hoá và mang tính nhân bản là tiêu dùng không chỉ cho hôm nay, mà còn nghĩ đến tương lai của thế hệ mai sau.

Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng đưa đến phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo tính bền vững môi trường thông qua việc sử dụng hiệu quả nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, phát triển sạch, chăm sóc và bảo trì di sản thiên nhiên.

Mai Anh