Thứ tư, 21/02/2024 | 20:57 GMT+7

Công ty TNHH Sơn Hà nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

20/02/2024

Tiết giảm chi phí sản xuất, yêu cầu của đối tác khách hàng về sản xuất xanh, thân thiện với môi trường là những yếu tố thúc đẩy Công ty TNHH Sơn Hà chi nhánh Thái Bình (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.