Thứ ba, 16/04/2024 | 07:31 GMT+7

Từ khóa: Mô hình dịch vụ năng lượng; ESCO; đầu tư