Thứ năm, 30/11/2023 | 09:02 GMT+7

Từ khóa: Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng chất lượng cao; tiết kiệm năng lượng; tiết kiệm điện