Thứ sáu, 31/03/2023 | 01:21 GMT+7

Từ khóa: Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2022; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022