Thứ năm, 23/05/2024 | 07:27 GMT+7

Từ khóa: Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2022; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022