BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ hai, 26/02/2018 | 02:10 GMT+7
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 5750/QĐ-BCT Quyết định chỉ đinh phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Quatest 3 14/08/2013  
Xem online
2 5749/QĐ-BCT Quyết định chỉ đinh phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Quatest 1 14/08/2013  
Xem online
3 4142/TCHQ-QSQL Hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc thực hiện dán nhãn năng lượng. 22/07/2013  
4 0311/ TCNL-KHCN Công văn khảo sát doanh nghiệp đồ uống 02/04/2013  
Xem online
5 2014/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 02/04/2013  
Xem online
6 1559/ QĐ- BCT Quyết định Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình. 14/03/2013  
Xem online
7 03/2013/QĐ-Ttg Quyết định 03/2013/QĐ-Ttg ngày 14 tháng 1 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ –Ttg 14/01/2013  
Xem online
8 6061/QĐ- BCT Chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng 12/10/2012  
Xem online
9 1427/QĐ- TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2012-2015. 02/10/2012  
Xem online
10 3505/BCT-KHCN Chi tiết đối tượng cơ sở SDNL trọng điểm và Bảng hệ số chuyển đổi năng lượng 19/04/2011