BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ bảy, 20/07/2019 | 08:46 GMT+7

Gần 160 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp tại Việt Nam

Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp tại Việt Nam có tổng kinh phí 158 triệu USD.
Ý kiến phản hồi
Bình luận