BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thứ sáu, 14/12/2018 | 02:07 GMT+7
Tên văn bản : Thể lệ cuộc thi Thiết kế Poster hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015.  
Mô tả : Thể lệ cuộc thi Thiết kế Poster hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015
Số hiệu văn bản : 002 Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 07/02/2015 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Ban tổ chức Giờ Trái Đất Người ký :