Thứ năm, 25/07/2024 | 12:53 GMT+7

Ngân hàng góp 200 triệu đô-la Mỹ cho Quỹ Năng lượng Tái tạo Châu Phi

21/09/2015

Quỹ Năng lượng Tái tạo Châu Phi (AREF) đã đạt được một khoản vốn cam kết 200 triệu đô-la Mỹ của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ các dự án công trình có quy mô nhỏ và vừa.

Quỹ Năng lượng Tái tạo Châu Phi (AREF) đã đạt được một khoản vốn cam kết 200 triệu đô-la Mỹ của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ các dự án công trình có quy mô nhỏ và vừa. 

Đây là quỹ năng lượng tái tạo chuyên biệt được phát triển tại khu Châu Phi hạ Sahara. Việc đạt được một khoản vốn cam kết như vậy là cột mốc đánh dấu thành công của quỹ thực hiện mục tiêu đầu tư cuối cùng của quỹ, đồng thời quỹ cũng có một khoản đầu tư từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) và Quỹ Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng Toàn cầu (GEEREF).

Ngân hàng Phát triển Châu Âu (AfBD) là nhà tài trợ đứng đầu của quỹ, đóng góp một gói khoản đầu tư vốn 55 triệu đô-la Mỹ từ các nguồn hợp pháp của ngân hàng đó cũng như các công cụ tài chính cho biến đổi khí hậu, chẳng hạn như Năng lượng bền vững Châu Phi (SEFA) và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) để có tác dụng đòn bẩy đầu tư thương mại và đầu tư tổ chức. Ngoài ra, SEFA còn ủy thác 10 triệu đô-la Mỹ cho Quỹ Hỗ trợ Dự án, cung cấp các nguồn lực sẽ được khai thác vào giai đoạn đầu để cơ cấu các khoản giao dịch gửi vào ngân hàng.

Quỹ có trụ sở tại Nairobi, Châu Phi, đã nắm giữ một khoản ban đầu là 100 triệu đô-la Mỹ vào tháng 03 năm 2014 và kể từ đó đã đầu tư vốn vào các dự án năng lượng tái tạo giai đoạn phát triển kết nối các mạng lưới bao gồm năng lượng hydro, gió, địa nhiệt, năng lượng mặt trời và sinh khối.

AREF là quỹ năng lượng tái tạo chuyên biệt đầu tiên tại khu vực Châu Phi hạ Sahara và được quản lý bởi Quỹ Năng lượng Berkeley, tập trung vào việc phát triển và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường mới nổi. Quỹ năng lượng Berkeley cũng quản lý các quỹ năng lượng tái tạo chuyên biệt tại Châu Á. Quỹ này có hơn 30 nhân viên tại 5 văn phòng sẽ mở rộng ra Tây Phi trong thời gian ngắn nhất.  

Nhóm nhà đầu tư cuối cùng cũng bao gồm Ngân hàng Phát triển Tây Phi (BOAD), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ecowas (EBID), FMO, Quỹ đầu tư Calvert, nhóm CDC, BIO, OeEB – Ngân hàng Phát triển của Áo, Quỹ Toàn cầu Wallace, Quỹ đầu tư Sonen, Quỹ năng lượng Berkeley, ABREC và hiện tại là Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Quỹ Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả năng lượng toàn cầu, một số nhà đầu tư cá nhân khác.

AfBD đã lựa chọn Quỹ Năng lượng Berkeley là quản lý quỹ của AREF và tuân thủ phương thức cạnh tranh toàn cầu. Quỹ đã hoàn thành được mục tiêu và kết thúc thành công các giao dịch trong kỳ đầu tiên.

Đối tác và đồng sáng lập của Quỹ Năng lượng Berkeley, Ông Alastair Vere Nicoll phát biểu rằng: “Chúng tôi rất hài lòng khi đã đạt được mục tiêu của chúng tôi trong việc gây dựng quỹ và tiếp tục hướng tới tập trung vào việc trao đổi thông tin các dự án của chúng tôi với các đối tác khác với mục tiêu hiện thực hóa ý tưởng dự án”.

“Là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới trong năng lượng tái tạo, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cam kết bảo đảm rằng các dự án mới có thể được thực hiện trên toàn thế giới. Lời cam kết này được chứng minh thông qua hỗ trợ của chúng tôi cho Quỹ Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng Toàn cầu, GEERF. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho Quỹ Năng lượng Tái tạo Châu Âu và chia sẻ các kinh nghiệm chuyên môn cần thiết đối với các đề án năng lượng tái tạo nhỏ hơn đang được thực hiện lần đầu”. Ông Pim Van Ballekom, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Âu phát biểu. 

Ngoc Anh (Theo Click Energy)