Thứ năm, 13/06/2024 | 18:16 GMT+7

[Infograpic] 9 nội dung đề xuất để sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

10/11/2022

Tại Hội thảo tham vấn “Tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Quyết định 68/2011/QĐ-TTg” tổ chức vào tháng 10/2022, các đại biểu đã nhất trí với 9 nội dung cần thay đổi, bổ sung để sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hội thảo  do VP BCĐ Tiết kiệm năng lượng chủ trì tổ chức. Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam triển khai.