Thứ bảy, 15/06/2024 | 11:56 GMT+7

[Infographic] Nếu mỗi hộ dân tiết kiệm điện 10 kWh/tháng

12/08/2021

Mỗi hộ gia đình sẽ giúp cả nước tiết kiệm đáng kể điện nếu tuân thủ hướng dẫn sau.

Mỗi hộ gia đình sẽ giúp cả nước tiết kiệm đáng kể điện nếu tuân thủ hướng dẫn sau.  

Nguồn: www.tietkiemnangluong.vn