Thứ ba, 07/02/2023 | 07:56 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đọc tờ trình Quốc hội Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ)

09/11/2009

Chiều ngày 7/11, thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đọc Tờ trình dự án Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ trước Quốc hội. Đây là dự thảo Luật đã được xây dựng công phu qua nhiều lần lấy ý kiến của các bộ ngành, cơ quan liên quan. Dự thảo Luật này Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo. Tiếp đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh cũng đã đọc Báo cáo thẩm tra dự Luật này.

Trong Tờ trình Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trình bày trước Quốc hội, nêu rõ năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành công nghiệp của nước ta cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải, tình trạng lãng phí năng lượng rất lớn. Việc sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn năng lượng bên cạnh tốc độ gia tăng mức khai thác, mức độ sử dụng năng lượng sẽ dẫn tới các nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam trở nên khan hiếm, cạn kiệt kèm theo đó là nguy cơ gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng môi trường.

Tờ trình dự án Luật Sử dụng năng lượng cũng chỉ ra rằng, trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về sử dụng năng lượng TH&HQ đã bộc lộ không ít bất cập, đó là hiệu lực pháp lý của văn bản chưa cao; các biện pháp đề ra chủ yếu mang tính khuyến khích, chưa có chế tài đủ mạnh, các thể chế tài chính chưa được hình thành để khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng TK&HQ; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương còn một số bất hợp lý, thiếu đồng bộ. Hệ thống văn bản pháp luật về tổng thể chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý và thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng TK&HQ; chưa tạo đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các định hướng chiến lược về sử dụng năng lượng mà Đảng và Chính phủ đề ra.

Với những bất cập, hạn chế như vậy, việc sớm ban hành Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ là hết sức cần thiết. Dự án Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ trình Quốc hội lần này đã được Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao. Dự án Luật đã thể chế hoá được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng nói chung và sử dụng năng lượng TK&HQ nói riêng; đã có tham khảo và tiếp thu hợp lý kinh nghiệm quốc tế; được soạn thảo theo đúng quy trình xây dựng văn bản pháp luật, nội dung dự thảo Luật đã đạt được yêu cầu cơ bản đề ra.

Theo dự kiến, vào cuối kỳ họp, dự án Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ sẽ được Quốc hội thảo luận cho ý kiến, tiếp tục hoàn thiện để có thể thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII.
 
Phan Cẩm Tú
Top-runner 2022