Thứ năm, 25/07/2024 | 06:26 GMT+7

Đồng Nai tăng cường kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện

15/01/2022

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 16271/UBND-KTN về việc tăng cường và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành điện lực địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm tại các cơ quan, đơn vị hành chính; thực hành tiết kiệm điện trên cơ sở tắt khi không cần thiết, sử dụng điều hòa tiết kiệm, dần chuyển sang các thiết bị tiết kiệm điện.
Điện lực Đồng Nai phối hợp với Sở Công thương và chính quyền địa phương để duy trì kiểm tra tình trạng sử dụng điện tiết kiệm của khách hàng (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Ngoài ra, phổ biến nội dung tiết kiệm điện đến người lao động và đưa nội dung thực hành tiết kiệm điện vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc hằng năm; tận dụng và huy động các nguồn lực triển khai lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà để giảm tiêu thụ điện năng từ hệ thống điện lưới quốc gia. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần thực hiện mục tiêu.
Sở Công thương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong năm của các ngành nghề, đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện cho năm 2022. 
Khánh An