Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:13 GMT+7

Văn bản
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 09 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 08/03/2023  
Xem online
2 856/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2023 22/02/2023  
Xem online
3 57/QĐ-HTKNL Quyết định về việc trao Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 08/12/2022  
Xem online
4 1480/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 29/11/2022  
Xem online
5 298/QĐ-HNBVN Quyết định công nhận Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 29/11/2022  
Xem online
6 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp 2022 09/08/2022  
7 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022 09/08/2022  
8 46/QĐ-HTKNL Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022 09/08/2022  
9 001 Thể lệ Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 14/07/2022  
Xem online
10 2682/BCT-TKNL Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 18/05/2022  
11 001 Văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP II) 28/02/2022  
Xem online
12 01 / TB-VPTKNL Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 11/02/2022  
Xem online
13 563/BCT-TKNL Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022 09/02/2022  
Xem online
14 145 / QĐ-BCT Quyết định Ban hành hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện các giải pháp thuộc Chương trình QG Sử dụng NL&TK giai đoạn 2019-2030 08/02/2022  
Xem online
15 17/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 31/01/2022  
Xem online