Thứ bảy, 13/07/2024 | 14:20 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Công văn về việc khảo sát đánh giá thực thi và xây dựng định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  
Mô tả : Nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách và xây dựng chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, Bộ Công Thương tiến hành tổng kết, đánh giá, nghiên cứu bổ sung sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Số hiệu văn bản : 2682/BCT-TKNL Ngày có hiệu lực :
Ngày ban hành : 18/05/2022 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững