Thứ năm, 25/07/2024 | 10:21 GMT+7

CHUNG TAY HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU CỦA “CHỈ THỊ 20” - Bài 1: Tăng cường tiết kiệm điện trong tòa nhà, công sở

25/08/2023

Tiết kiệm điện là câu chuyện hoàn toàn không mới, nhưng đây vẫn sẽ là vấn đề quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá tình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Trong chỉ thị 20 của thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn năm 2023-2025, nhiều mục tiêu cụ thể đã được đặt ra cho từng nhóm đối tượng. Trong đó có việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở. Thực hiện: Phương Loan - Hà Nguyễn