Thứ ba, 23/04/2024 | 15:19 GMT+7

Sử dụng biogas để phát điện cho chăn nuôi

21/06/2023

Nhờ sử dụng đan xen giữa điện lưới quốc gia và máy phát điện chạy bằng khí biogas thải ra từ chăn nuôi, mỗi tháng trang trại chăn nuôi của anh Đặng Đình Thanh (Chương Mỹ, Hà Nội) tiết kiệm được 3 - 4 triệu đồng tiền điện/trại.