Thứ hai, 06/02/2023 | 10:39 GMT+7

Ký kết chương trình phối hợp tiết kiệm điện tại Quảng Nam

21/09/2012

Nội dung của chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng, thực hiện tốt Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công ty Điện lực Quảng Nam đã tiến hành ký kết với Liên đoàn lao động tỉnh chương trình phối hợp hành động đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục CNVC- LĐ toàn tỉnh sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung của chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng, thực hiện tốt Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c83571c6f_quangnam.jpg

Hai bên thống nhất cùng chia sẻ trách nhiệm chung trong quá trình tuyên truyền, giáo dục và theo dõi CNVC-LĐ thực hành tiết kiệm điện; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong CNVC-LĐ thông qua các phương tiện thông tin của 2 ngành và qua các hội nghị, cuộc họp, các buổi tập huấn để tuyên truyền, phát tờ rơi cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động; đưa chỉ tiêu tiết kiệm điện vào xét thi đua hằng năm đối với công đoàn các cấp trong tỉnh; tổ chức hội nghị liên tịch để sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời; phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của 2 ngành để triển khai thực hiện và hướng dẫn cấp dưới phối hợp tổ chức thực hiện.

LĐLĐ tỉnh, tổ chức tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong tiết kiệm điện; chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình thực hiện tiết kiệm điện và tổ chức thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp mình…

PC Quảng Nam hằng năm phải lập chương trình tiết kiệm điện báo cáo UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh để biết và chỉ đạo thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan Báo Quảng Nam, Đài PTTH tỉnh và các sở, ban, ngành, các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; in tờ rơi và các ấn phẩm tuyên truyền phát hành đến các công đoàn cơ sở; cung cấp tin, bài, ảnh để đăng trên website hoặc bản tin của LĐLĐ; thống kê, báo cáo tình hình tiết kiệm điện tại các cơ quan, doanh nghiệp và báo cho LĐLĐ tỉnh biết; hướng dẫn các đơn vị xây dựng và thực hiện nội quy tiết kiệm điện; xây dựng kế hoạch tham gia chương trình “Giờ trái đất” hằng năm và có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền đến các cấp công đoàn…

Linh Hùng

Top-runner 2022